„ANTY–DYSTOPIA”
Innowacyjne projekty studentów School of Ideas

Wystawa

21 lutego 2020 roku startuje trzydniowa wystawa autorstwa studentów II roku School of Ideas [Uniwersytet SWPS]. 

W ramach wystawy zostaną zaprezentowane cztery projekty. Ich główną tematyką jest przyszłość – a przede wszystkim to, jak wpłynie na nią postęp technologiczny. W wizjach przyszłości technologia jawi się jako generator pustki – okazywanie emocji, wolny wybór czy natura zostaną przez nią całkowicie zawładnięte.

Do czego doprowadzi często już teraz obserwowane uzależnienie od internetu, nadużywanie mediów społecznościowych i technologii? Czy pochłonięci elektroniką zamkniemy się w domach, izolując od siebie wzajemnie? Jak będzie wtedy wyglądać nasz rozwój emocjonalny? A co z ekologią? Jak jawi się przyszłość klimatyczna, jeśli pozostaniemy nieporuszeni wobec tragedii dotykającej naszą planetę? Co się stanie, gdy zasoby Ziemi zostaną wyeksploatowane?

Autorkami zaprezentowanych na wystawie prac są studentki School of Ideas, nowatorskiego kierunku studiów Uniwersytetu SWPS. To młodzi ludzie, którzy projektują nowe strategie działania. Kreują innowacyjne produkty i usługi służące poprawie jakości życia społecznego. Poprzez tworzenie i uzyskaną na zajęciach wiedzę uczą się przewidywać trendy. Za koordynację semestru odpowiadali dr Sandra Frydrysiak oraz prof. Mirosław Filiciak. Wszystkie prace powstały w ramach zajęć „Konstruowanie prototypu obiektu interaktywnego lub instalacji perswazyjnej” prowadzonych przez Wiesława Bartkowskiego i Szymona Peplińskiego.

Wernisaż: 21.02.2020, 18:00

Wystawa czynna w godz. 12:00–20:00
Biennale Warszawa
ul. Marszałkowska 35/50 (I piętro)