Kolonializm danych i cyfrowe mury graniczne

Wykład: Ulises Ali Mejías

Pierwsza część wykładu skoncentrowana będzie na pojęciu kolonializmu danych, które wyjaśnia powstanie nowego porządku społecznego opartego nie na wydobyciu surowców czy pracy, ale na zawłaszczeniu ludzkiego życia poprzez dane. Ten nowy rodzaj kolonializmu już skutkuje nierównym układem społecznym, który ogranicza ludzką wolność i autonomię, a opór wobec niego będzie wymagał wdrożenia strategii, które przez stulecia wypracowało myślenie dekolonialne. Druga część dotyczyć będzie zastosowania technologii nadzoru na granicach jako przykładu kolonializmu danych, który ma na celu kontrolowanie ruchu osób migrujących i prowadzenie przeciwko nim cyfrowej wojny.

Wstęp wolny, w języku angielskim, bez tłumaczenia