Alia Swastika

Alia Swastika jest dyrektorem programowym Ark Galerie w Yogyakarcie (Indonezja) od 2008 r., a ponadto angażuje się jako kurator, kierownik projektu i pisarka w szereg międzynarodowych wystaw. Wraz z Suman Gopinath była kuratorką Jogja Biennale XI, Shadow Lines: Indonesia Meets India (2011), a także jedną z dyrektorów artystycznych Gwangju Biennale IX (2012): Roundtable. Jej ostatnie prace kuratoryjne obejmują współkuratorstwo Europalia Arts Festival Indonesia for Contemporary Art Projects (2017) oraz „Songs for the People” (Art Sonje, Seul, 2018). Pisuje dla „Frieze”, „Art Forum”, „Broadsheet Journal” i szeregu innych pism, a ponadto wydała szereg publikacji w Indonezji.