Gina Amama

Gina Amama odpowiada za organizację wszystkich działań i projektów w ramach Lagos Biennial. Wychowała się w Polsce, a obecnie mieszka w Lagos, a zatem bardzo dobrze rozumie społeczne i kulturalne uwarunkowania zarówno Polski, jak i Nigerii.

Jest producentką kreatywną i wykonawczą, zajmuje się także opracowywaniem strategii dla rynków wschodzących. Pracuje głównie w sektorze sztuki i rozrywki, wspomagając organizacje i marki w budowaniu i wdrażaniu pomyślnych strategii. W trakcie swojej kariery pracowała dla luksusowych marek w Nowy Jorku, globalnych sieciowych agencji w Londynie i badała możliwości wejścia na rynek w krajach subsaharyjskich.