Monika Bobako

Filozofka, pracuje w Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w krajach Maghrebu. Autorka książek Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania (Poznań 2010), Islamofobia jako technologia władzy. Studium z atropologii politycznej (Kraków 2017).