Joanna Bojczewska

(Polska) Jest edukatorką agroekologii i permakultury. Zaczynała w 2012 roku jako praktykantka uprawy żywności w spółdzielni pracowniczej Organiclea, przez ponad 8 lat uprawiała ogrodnictwo mikroskalowe w Polsce i za granicą, w tym przez 3 lata market gardening, a teraz realizuje się na własnym polu edukacyjnym – EKOPOLETKO. Uzyskała dyplom z antropologii społecznej (LSE), a jej specjalizacja to obszary uczenia się, nauczania praktycznego i przekazywania wiedzy. Jest współautorką warsztatów permakulturowych i współprojektowała przekrojowe, międzypokoleniowe szkolenia Agro-Perma-Lab: z Globalnej Agroekologii w 2019 r. i Społecznych Banków Nasion w 2021 r. Łączy edukację, szerzenie świadomość z procesem twórczym poprzez tworzenie filmów krótkometrażowych, podkastu i badania oddolne. Współzałożyciela Fundacji Agro-Perma-Lab i sieci suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska oraz absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. W nauczaniu uprawy żywności upatruje najbardziej bezpośrednią drogę do ponownego rozbudzenia świadomości ekosystemowej i do tego, byśmy stali się czynnymi uczestnikami zmian ekologicznych i społecznych.