Beniamin Bukowski

Dramatopisarz, dramaturg, reżyser. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiuów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (filozofia, historia sztuki) i Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, doktorant w Instytucie Filozofii UJ. Stypendysta m.in. stypendium Młoda Polska MKiDN, stypendium Nowego Teatru w Warszawie, rezydentury monachijskiego Residenztheater i Theater Basel. Wystawiany i nagradzany w Polsce i za granicą, tłumaczony na języki: angielski, francuski, niemiecki, białoruski i gruziński.

Udostępnij
Na tej stronie korzystamy z cookies. Polityka Prywatności