Jacob Eriksen

Jacob Eriksen jest artystą, badaczem i wykładowcą Sound Studies and Sonic Arts na Berlin University of the Arts. Jego badania dotyczą podejścia do relacji więcej-niż-ludzkich poprzez krytyczny posthumanizm w sztukach dźwiękowych. Jego własna praktyka twórcza często skupia się na syntetycznych dronach, ambientach i hałasach w formie performansów, instalacji i wideo. Jest członkiem kolektywu artystyczno-teoretycznego Listening-With oraz berlińskiego sympozjum badawczego Sonic Thinking.