New Alphabet School #Feralizing

Curated in cooperation with Agata Kowalewska and Jacob Eriksen

Współpraca: Jack Halberstam, Nikita Kadan, AM Kanngieser, Ania Nowak i Joanna Rajkowska
Haus der Kulturen der Welt we współpracy z Biennale Warszawa

Zdziczałe [Feral] jest to, co zostało najpierw zmienione przez ludzi, ale teraz pozostaje poza systemami kontroli i nie pozwala się udomowić. Zdziczenie może być nieporządną, niesforną, nieczystą krainą pomiędzy naturalnym i sztucznym, technologią i wyobraźnią, nauką i sztuką. Ludzie, zwierzęta pozaludzkie, ekologie, skutki i procesy, ale także teorie mogą być w tym sensie zdziczałe.

Stan zdziczenia utrzymuje stałe napięcie między przemocą a wyzwoleniem. Naznaczony desperacją, izolacją i niepewnością, zazwyczaj świadomie wybierany jest tylko w beznadziejnych okolicznościach, gdy dana osoba lub istota są do tego zmuszone. Czym jednak jest aktualna sytuacja polityczna, ekologiczna i społeczna, jeśli nie właśnie beznadzieją? Mając to na uwadze, chcielibyśmy zapytać, jak dziczenie może zostać wykorzystane strategicznie jako wyzwalająca praktyka wykrawania przestrzeni dla tych, którzy nie wpisują się ani w istniejące systemy kontroli i postępu, ani w marzenie o nieskazitelnej dziczy, w pełni niezależnej od tych systemów.

W ramach tej edycji New Alphabet School nowoczesne czarownice i czarownicy, artyści i artystki, miejscy ogrodnicy i ogrodniczki, autorki i autorzy opowieści oraz uciekinierzy i uciekinierki będą zgłębiać te wielowymiarowe przestrzenie w formie wykładów i warsztatów, badając, jak tworzyć i wykorzystywać zdziczałe kartografie jako wyzwalające dezorientacje. Jak można praktykować zdziczałą duchowość, kiedy utraciliśmy więź z pewnymi tradycjami? Jak możemy zająć się zjawiskami zdziczenia, których nie da się ująć w ustanowionych kategoriach? Czy można zdziczyć własne myśli?