Mirosław Filiciak

Mirosław Filiciak jest medioznawcą. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od wielu lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Autor książek: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej (2006), Media, wersja beta (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty (2015). Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej.