Gaël Giraud

Dr Giraud jest absolwentem École Normale Supérieur (Ulm) oraz École nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). Doktorat z matematyki stosowanej uzyskał w paryskiej École Polytechnique. Przed dwa lata pracował w Czadzie jako nauczyciel matematyki i fizyki w liceum prowadzonym przez Jezuitów. Tam założył świetlicę dla dzieci ulicy (działającą do dziś). Jest starszym badaczem w dziedzinie ekonomii w CNRS, opublikował około 30 artykułów w recenzowanych czasopismach branżowych, wydał 4 książki i był promotorem około 20 doktorantów. W latach 1999-2004 pracował jako inżynier ilościowy i doradca naukowy banków inwestycyjnych. W 2004 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 2009 roku był nominowany do nagrody dla najlepszego francuskiego młodego ekonomisty (przyznawanej przez dziennik Le Monde). W 2013 otrzymał święcenia kapłańskie. W 2015 roku założył i stanął na czele Katedry Energii i Dobrobytu (Energy and Prosperity Chair – ENS, X, ENSAE). W latach 2015-2019 był głównym ekonomistą i dyrektorem wykonawczym Francuskiej Agencji Rozwoju (AFD). Od 2017 roku jest stałym członkiem Nantes Institute for Advanced Studies, a od 2018 roku profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stellenbosch w RPA. Od 2020 roku jest również doktorem teologii oraz profesorem prowadzącym badania na Uniwersytecie Georgetown, gdzie pełni rolę dyrektora-założyciela Georgetown Environmental Justice Program.