Jak zreorganizować krzemowe technologie w erze cyfrowej dysrupcji?

Dyskusja panelowa: Anne Alombert, Gaël Giraud, Michał Krzykawski i Daniel Ross

Ideologowie i marketingowcy tego, co nazywa się „cyfrową dysrupcją”, twierdzą, że musimy się dostosować do przyspieszającego rozwoju technologii, jako pretekstu używając argumentu, że współczesne społeczeństwa w dużej mierze akceptują cyfrowe technologie. Dowodzą, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona: nie możemy negocjować „prawa” dysrupcji, który wkrótce uderzy w miejsca pracy, zdrowie publiczne, szkoły, uczelnie, miasta i państwa. Zamiast tego jako jednostki, organizacje i społeczeństwa mamy okazać „wytrwałość” i przetrwać te zmiany w imię „uczenia się przez całe życie” (znanego również jako „kapitalizm 24/7”).

Jak możemy zakwestionować technokratyczną ideologię cyfrowego zamętu i przeorganizować technologie krzemowe tak, żeby wytworzyć jakiś rodzaj kontrdysrupcji? Paneliści zajmą się tą kwestią w oparciu o kilka zagadnień omówionych w książce Bifurcate: „There Is No Alternative”, red. Bernard Stiegler i kolektyw Internation, przeł. Dan Ross, Open Humanities Press, London 2021.

Wstęp wolny, spotkanie w języku angielskim, bez tłumaczenia