Michał Krzykawski

Michał Krzykawski jest dyrektorem Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego badania koncentrują się wokół filozofii kontynentalnej, filozofii technologii, filozofii nauki oraz ekonomii politycznej. Szczególnie interesują go dialogi pomiędzy myśleniem filozoficznym, technologią i nauką w kontekście epistemologicznych, psychospołecznych i ekologicznych zagadnień związanych z obecną transformacją cyfrową. Jest autorem licznych publikacji z zakresu filozofii współczesnej. Współzałożyciel kolektywu Organoesis.