Przemyśleć informatykę i ekonomię polityczną z Bernardem Stieglerem

Warsztaty: Anne Alombert, Michał Krzykawski i Daniel Ross

Jeden z projektów pozostałych po francuskim filozofie Bernardzie Stieglerze (1952–2020) miał polegać na ponownym przyjrzeniu się teoretycznym podstawom informatyki, żeby otworzyć inną cyfrową przyszłość: przyszłość, w której informatyka nie będzie podlegała imperatywom „kapitalizmu obliczeniowego”, ale będzie kultywowała nooróżnorodność, czyli różnorodność form wiedzy praktycznej, teoretycznej, technicznej i codziennej. Warsztaty mają na celu wyjaśnienie niektórych pojęć związanych z tym projektem (egzosomatyzacja, entropia, antyentropia, negantropia, negantropocen) oraz bardziej ogólnie – prezentację podejścia Stieglera do techniki jako przedmiotu refleksji filozoficznej.

Najpierw postaramy się jednak wskazać polityczną i teoretyczną (epistemologiczną) stawkę spojrzenia Stieglera na informatykę. Zastanowimy się: dlaczego pytanie o nowe podstawy informatyki powinno być obecnie rozważane jako centralna kwestia nowej ekonomii politycznej? Dlaczego konieczne jest przywrócenie dialogu między myśleniem naukowym i filozofią, żeby umożliwić zbudowanie tych podstaw? Dlaczego taki dialog wymaga podważenia kognitywistyki uważanej za ogólny paradygmat współczesnych systemów opartych na AI? Jak kognitywistyka i aparat neoliberalny, który stał się obecnie libertariański, są ze sobą ideologicznie powiązane? Wreszcie: jak wyglądałaby sztuczna inteligencja, jeśli zmienilibyśmy teoretyczne modele, na których jest oparta?

Punktem wyjścia będzie artykuł Bernarda Stieglera Noodiversity, Technodiversity. Elements of a New Economic Foundation Based on a New Foundation for Theoretical Computer Science, przeł. Dan Ross, „Angelaki” 2020, t. 25 nr 4, s. 67–80. Reprint: Biennale Warszawa. 

Warsztaty w języku angielskim.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy przez formularz na stronie internetowej do 10 czerwca 2022 roku.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy osoby uczestniczące, które poinformujemy mailowo.