Sol Henaro

Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Claustro de Sor Juana oraz muzealnictwo i teorię krytyczną w ramach niezależnych studiów Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie. Specjalizuje się w krytycznej historiografi praktyk artystycznych ostatnich czterech dekad. Bada okruchy pamięci w pracach artystów i artystek, nawet te najmniejsze. Zaangażowanie w tworzenie mikronarracji wpłynęło na jej pracę pedagogiczną, naukową i kuratorską. Od 2010 roku należy do Sieci Konceptualizmów Południa (Conceptualizmos del Sur). Jej badania dotyczące Melquiadesa Herrery zostały wydane w 2014 roku przez wydawnictwo Alias, a od 2015 roku jest kuratorką archiwum Acervo Documental oraz odpowiada za Centrum Dokumentacji Arkheia w Uniwersyteckim Muzeum Sztuki Współczesnej przy Narodowym Uniwersytecie Autonomicznym Meksyku. W 2017 roku otrzymała nagrodę (Reconocimiento Distinción Universidad Nacional) dla młodych naukowców z pola kreacji artystycznej i poszerzania kultury, przyznawaną przez Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku.