Yuk Hui

Yuk Hui napisał pracę doktorską pod kierunkiem francuskiego filozofa Bernarda Stieglera w londyńskim Goldsmiths College, a habilitację z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Leuphana w Niemczech. Jest autorem kilku monografii przetłumaczonych na kilkanaście języków, m.in. On the Existence of Digital Objects (2016), The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics (2016), Recursivity and Contingency (2019) oraz Art and Cosmotechnics (2021). Był inicjatorem i od 2014 roku organizatorem Research Network for Philosophy and Technology, a także od 2020 roku jurorem Berggruen Prize for Philosophy and Culture. Obecnie wykłada na City University w Hong Kongu.