Wojna i maszyna

Wykład: Yuk Hui

Kiedy w 1914 roku Henri Bergson mówił o wybuchu pierwszej wojny światowej, utrzymywał, że za konflikt odpowiada zwrot Niemiec w stronę przemysłowości i mechanizacji, który zamiast „uduchowienia materii” spowodował „mechanizację ducha”. Później w Dwóch źródłach moralności i religii (1932) stwierdził, że nowoczesne wojny są powiązane z industrialnymi cechami cywilizacji. Analiza ta ma niewiele wspólnego z nowoczesnymi maszynami wojennymi, dotyczy bowiem raczej relacji człowieka z technologią. Innymi słowy, wojna jest rezultatem „konfliktu organów”. W 1948 roku Norbert Wiener w książce Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie odpowiedział Bergsonowi, twierdząc, że opozycja mechanizmu i witalizmu wynika ze źle sformułowanego pytania – teraz bowiem przezwycięża ją cybernetyka. Czy ta ewolucja maszyn wpłynęła na krytykę Bergsona? Jak powinniśmy ujmować relację między wojną i maszyną w obecnych czasach? Odpowiadając na te pytania, Yuk Hui rozwinie pojęcie negatywnej organologii i dokona jego kontekstualizacji w obecnych warunkach.

W drugiej części spotkania odbędzie się rozmowa wokół książki Rekursywność i przygodność Yuka Hui, wydanej po polsku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, której polska premiera zbiega się z drugą edycją Biennale. Spotkanie z autorem i dyskusję wokół takich pojęć jak kosmotechnika i technoróżnorodność poprowadzi Michał Krzykawski.

Wstęp wolny, wykład w języku angielskim, bez tłumaczenia