Vladan Joler

Vladan Joler jest naukowcem, badaczem i artystą mieszkającym w Nowym Sadzie. W swojej pracy łączy badania nad danymi, kontrkartografię, dziennikarstwo śledcze, pisarstwo, wizualizację danych, projektowanie krytyczne i wiele innych dyscyplin. Bada i wizualizuje różne techniczne i społeczne aspekty przejrzystości algorytmów, cyfrowego wyzysku pracowników, niewidzialnych infrastruktur i wielu innych współczesnych zjawisk na styku technologii i społeczeństwa.

W 2018 roku, we współpracy z Kate Crawford, opublikował Anatomy of an AI System – wielkoskalową mapę i rozbudowany esej, w których badał ludzką pracę, dane i zasoby planetarne wymagane do zbudowania i obsługi urządzenia Amazon Echo. Jego poprzednie opracowanie, zatytułowane Fabryka algorytmów Facebooka, obejmowało pogłębione badania kryminalistyczne i wizualne mapowanie procesów algorytmicznych oraz form wyzysku stojących za tym największym portalem społecznościowym. Inne jego badania, które zostały opublikowane w ostatnich latach przez niezależny kolektyw badawczy SHARE Lab, skupiają się na wojnie informacyjnej, analizie metadanych, wykorzystywaniu historii przeglądania, inwigilacji i architekturze internetu.

Jest kuratorem i organizatorem licznych wydarzeń i spotkań internetowych aktywistów, artystów i badaczy, w tym wydarzeń SHARE w Belgradzie i Bejrucie. Jego artystyczne korzenie sięgają aktywizmu medialnego oraz hakowania gier.