Nowy ekstraktywizm

Wykład: Vladan Joler

W obecnej dobie, w XXI wieku, obserwujemy rozwój nowej formy ekstraktywizmu, który sięga do najdalszych zakątków biosfery i najgłębszych warstw ludzkiej istoty poznawczej i afektywnej. Stos, na którym opierają się współczesne systemy technologiczne, wykracza daleko poza wielowarstwowy „stos techniczny” obejmujący modelowanie danych, sprzęt, serwery i sieci. Stos w pełnym rozumieniu sięga znacznie dalej – do kapitału, pracy i natury – i wymaga ogromnej ilości każdego z nich. Ta mapa i towarzyszące jej przypisy to jeden wielki, niechlujny zlepek różnych koncepcji i pomysłów zebranych w jeden na wpół spójny obraz – mapę, czy też światopogląd. Koncepcje są tu w większości przedstawione wizualnie w formie alegorii. Wszystkie te alegorie i koncepcje razem, połączone w formie asamblażu, tworzą schemat nadbudowy przypominającej maszynę: superalegorię. W tym sensie mamy do czynienia z niemal fraktalną strukturą alegoryczną – alegorią wewnątrz alegorii wewnątrz kolejnej alegorii

Wstęp wolny, wykład w języku angielskim, bez tłumaczenia