Krzysztof Kliszczyński

Socjolog, wykładowca akademicki; działacz LGBT. Współzałożyciel prowadzonego przez Lambdę Warszawa Telefonu Zaufania dla Gejów, Lesbijek i ich bliskich oraz jego pracownik w latach 1995–2015. Współzałożyciel Stowarzyszenia Lambda Warszawa, do roku 2015 koordynator jego działań pomocowych. W latach 2007–2015 (z krótką przerwą) oraz obecnie – przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. Koordynator licznych projektów realizowanych przez Lambdę Warszawa (min. ASOS, Żywe Biblioteki, grupy pomocowe). Koordynator i współzałożyciel Archiwum Lambdy Warszawa – największego polskiego archiwum quuerowego, gromadzącego materiały dotyczące historii polskiej społeczności osób nieheteronormatywnych (w jego zbiorach znajduje się polska prasa LGBT+, ulotki, plakaty, archiwa prywatne, dokumenty pierwszych organizacji). Redaktor naczelny periodyku „QueerStoria”. Z zamiłowania varsavianista i podróżnik.