Jarosław Kozłowski

Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie od 1967 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie rysunku i malarstwa. W latach 1981-1987 rektor tej uczelni. Inicjator międzynarodowej sieci artystycznej NET. Prowadził Galerię Akumulatory 2 w Poznaniu, w której prezentował twórczość polskich i zagranicznych artystów awangardowych. W latach 1991-1993 był kuratorem programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Wystawia od 1967 roku, najczęściej realizuje prace w formie instalacji z wykorzystaniem różnych mediów, takich jak m.in. rysunek, światło, dźwięk, fotografia, przedmioty. Jest też autorem książek artystycznych, prac rysunkowych, fotografii i obrazów, wykonuje performance.

Twórczość Jarosława Kozłowskiego, bardzo bogata i wieloaspektowa, ma genezę konceptualną. Cechuje ją krytyczno-analityczny dyskurs ze sztuką i mechanizmami percepcji, autorefleksja i budowanie korelacji między gramatyką języka artystycznego a sferą znaczeń.