Romuald Krężel

Romuald Krężel jest artystą działającym w polu sztuk performatywnych. Ukończył studia na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi oraz w Instytucie Teatrologii Stosowanej w Giessen (Niemcy) na Wydziale Choreografii i Performensu. Porusza się wokół tematu pracy w sztuce i bada relacje pomiędzy sztuką a zmianami klimatycznymi, a efekty jego działalności artystycznej umiejscowić można na przecięciu współczesnego teatru, performensu, choreografii i sztuk wizualnych.

Współpracował do tej pory z artystami takimi jak Monica Duncan, Emmilou Roßling, Markus Öhrn, Weronika Szczawińska czy grupą Komuna//Warszawa. Jego prace były prezentowane w wielu prestiżowych instytucjach i na licznych festiwalach w Europie, m.in.: HAU Hebbel am Ufer i Performing Arts Festival w Berlinie, Spielart w Monachium, w Hellerau w Dreźnie, Kunstlerhaus Musounturm i Kunstverein we Frankfurcie, Thèâtre de la Cité Internationale w Paryżu, w Litewskim Narodowym Teatrze Dramatycznym w Wilnie czy na Festiwalu Malta w Poznaniu.

Romuald był uhonorowany licznymi stypendiami artystycznymi i badawczymi, m.in. Nowego Teatru w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury (Młoda Polska), czy WimmelResearch-Fellowship ufundowanym przez Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie.