Spółdzielnia „Krzak”

Spółdzielnia „Krzak” to kolektyw funkcjonujący w przestrzeni ogrodu na Osiedlu Jazdów, zielonej enklawie w centrum Warszawy. Punktem wyjścia są dla nas prace ogrodnicze, będące pretekstem do spotkań, jednak nasza działalność wykracza znacznie poza ogrodnictwo. Wspólnie badamy różne spojrzenia na kryzys klimatyczny i ekologiczny, zarówno poprzez codzienne praktyki, jak i działania postartystyczne czy wymianę doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin. Oferujemy platformę do współtworzenia ruchu klimatycznego oraz wzajemnej edukacji. Organizujemy wystawy, warsztaty, dyskusje, koncerty, benefity, a także protesty, współpracując przy tym z innymi inicjatywami, artystami i aktywistami. Krzak jest społecznością zbudowaną na kolektywnym działaniu, przepływie pomysłów i wielu słonecznych dniach spędzonych na kopaniu, pieleniu, kompostowaniu i zbieraniu pomidorów.