Małgorzata Mazurek

Associate professor na Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Wykładała i prowadziła zajęcia jako visiting professor na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, na Uniwersytecie Warszawskich, w Science Po i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Zajmuje się nowożytną i współczesną historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historią nauk społecznych i historią intelektualną w kontekście globalnym. Autorka książek Socjalistyczny zakład pracy (2005) i Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989 (2010). Obecnie kończy pracę nad książką poświęconą myśli rozwojowej w Polsce międzywojennej i jej przemianie w politykę gospodarczą dla krajów tzw. Trzeciego Świata (1918-1968). Publikowała m.in. w Slavic Review, Contemporary European HistoryAnnalesStan Rzeczy, oraz Kultura i Społeczeństwo.