Karolina Mełnicka

Urodzona w 1988 roku w Toruniu. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010) oraz multimedia na Akademii Sztuki w Szczecinie (2016). Jej poszukiwania artystyczne można określić jako konceptualną sztukę krytyczną, badającą wpływy technologii na tożsamość jednostki oraz na mechanizmy rzeczywistości odgórnie planowanej. Interesują ją szczególnie obserwacje metod projektowania przestrzeni lub idei dla masowego odbiorcy. Zajmuje się animacją 3D, sztuką wideo, fotografią, obiektem, performansem; szczególnie ważny w jej realizacjach jest tekst; często korzysta z autorskiej poetyckiej narracji. Jest współzałożycielką państwa Nomadic State, które współprowadzi ze Stachem Szumskim. Mieszka i pracuje w Warszawie.