Małgorzata Owczarska

Antropolożka kultury, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka IEiAK UW, SNS IFiS PAN, stypendystka Fulbrighta w Uniwersytecie Hawajskim. Prowadziła badania w Polsce, w Litwie i w Polinezji Francuskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół humanistyki środowiska, etnografii Polinezji, aktywizmu ludów rdzennych, postkolonializmu oraz antropologii mobilności. Współpracowała również przy projektach kulturalnych, społecznościowych z organizacjami pozarządowymi i muzeami w Polsce, Indiach i Belgii. Pilna obserwatorka inicjatyw na rzecz klimatu.