Tomasz Rakowski

Dr hab., etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, lekarz. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek  „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego” (2009, wyd. w języku angielskim w Berghahn Books, 2016, 2019), „Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia” (2019), a także redaktor i współredaktor tomów zbiorowych „Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań” (2011), „Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” (2013, 2015), czy „Pretextual Ethnographies: Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making” (2018).