Mikołaj Ratajczak

Filozof, wydawca i tłumacz. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN, wydawca filozofii w Wydawnictwie Naukowym PWN i stały współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Przełożył m.in. „Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji” Karola Marksa (PWN 2013), uczestniczył także w zbiorowym tłumaczeniu „Rzecz-pospolitej” Michaela Hardta i Antonio Negriego (Ha! art. 2012). Współredaktor dwóch książek poświęconych myśli Giorgio Agambena (Wyd. Krytyki Politycznej 2009, Wyd. Poznańskie 2010).