Monika Rudaś-Grodzka

Monika Rudaś-Grodzka, profesor IBL PAN. Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Obecnie zajmuje się również problematyką duchowości kobiet. Kieruje zespołem Archiwum Kobiet IBL PAN. Powołała do istnienia dwie serie wydawnicze „Lupa obscura” i „Archiwum Kobiet. Dokumenty” IBL PAN. Opublikowała książki „Sprawić, aby idee śpiewały”. Motywy platońskie w życiu i dziełach Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim oraz Sfinks słowiański i mumia polska. W 2018 roku wydała Listy z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej.