Projekt humanistyki emancypacyjnej: dyskursy płci

Seminarium Moniki Rudaś-Grodzkiej

Krytyka genderowa z jednej strony zaistniała w Polsce jako pierwsza spośród tzw. krytyk emancypacyjnych i ze sporym impetem (w wersji feministycznej); z drugiej – trudno nie dostrzec, że spotkała się ze szczególnym oporem i zmasowanym atakiem; nie znalazła też powszechnego posłuchu. Pora na krytyczny bilans owej krytyki, a także na wskazanie obszarów, w których dzisiaj potrzebujemy jej, by lepiej rozmieć siebie i otaczający świat, by go fortunnie zmieniać. Osobną kwestią stanie się genderowy charakter humanistyki i uniwersytetu.