Humanistyka poza akademią

Seminarium Jana Sowy

Zmiana, której zapowiedzi możemy obserwować we współczesnym świecie, dotyczy także formuły edukacji i akademii. Czy bowiem ich tradycyjne, wywodzące się z XIX wieku, modele mogą być dzisiaj skuteczne, czy mogą fortunnie wprowadzać w świat XXI wieku i pozwalać na jego kształtowanie. Czy i jak można uprawiać humanistykę (i szerzej – naukę) poza zinstytucjonalizowanymi strukturami. Jak powstaje wiedza i edukacja poza szkołą i uczelnią. To zagadnienia, która zostaną przedyskutowane na seminarium.