Projekt humanistyki emancypacyjnej: widma Marksa

Seminarium Pawła Tomczoka

Status marksizmu w kulturze polskiej zdaje się szczególnie widmowy – tak w związku z jego dawną – jeszcze XIX-wieczną – recepcją, jak i losami XX-wiecznymi. Śladowa obecność marksizmu w dzisiejszym dyskursie humanistycznym w Polsce, związany z tym brak, nie pozwala fortunnie diagnozować problemów dzisiejszego świata. Sprawia też, że miejsce kwestii istotnych i realnych, związanych z wymiarem ekonomicznym, zajmują kwestie fantazmatyczne (choć, oczywiście, wypada pamiętać, że ekonomia również może stać się fantazmatem). Co Marks i marksiści mogą nam dzisiaj powiedzieć o świecie i czy warto ich słuchać. Od tego pytania zaczniemy seminarium.