Inny Uniwersytet?

Debata z udziałem Beaty Kowalskiej, Krystiana Szadkowskiego, Andrzeja W. Nowaka

Dopełnieniem cyklu seminaryjnego będzie debata poświęcona uniwersytetowi przyszłości. Przeprowadzimy ją nie tylko w kontekście poruszanych na seminariach problemów – zwłaszcza w związku z pytaniem o nowe formy wiedzy – ale także w kontekście przeprowadzanych obecnie w Polsce reform szkolnictwa wyższego.

Udostępnij
Na tej stronie korzystamy z cookies. Polityka Prywatności