Michał Kuziak

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Komparatystyki ILP, kierownik Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006, 2010, O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007, Inny Mickiewicz. Gdańsk 2013 – wydanie angielskie planowane na 2019 r.) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim. Słupsk 2001), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?, kolejne wydania od 2005), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej, literatury współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej, publikowanych w kraju i za granicą (m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”). Redaktor tomów zbiorowych: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Słupsk 2002; Sztuczne raje…. Używki w literaturze. Słupsk 2002; Co i jak przepisać w historii literatury polskiej? Słupsk 2007; Romantyzm i nowoczesność. Kraków 2009; Słowacki postkolonialny. Bydgoszcz 2010, Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? Słupsk 2010; Romantyzm w lustrze postmodenizmu (i odwrotnie). Warszawa 2014; Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym (t. I Warszawa 2017, t. II Kraków 2016). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001-2002). Członek rady serii wydawniczej „Polonistik im Kontext” (LIT Verlag), a także serii „Projekty komparatystyki” (Universitas), „Czarny Romantyzm” (UwB) oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Studia Romantyczne” (IBL PAN). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej, a także Komitetu Nauk o Literaturze PAN (kadencja 2015-2018). Kierował międzynarodowym grantem NPRH „Romantyzm środkowoeuropejski w perspektywie postkolonialnej”. W Polskim Radiu Koszalin prowadził audycje poświęcone retoryce stosowanej. Współpracował z Teatrem Polskim w Bydgoszczy (m. in. przy projekcie seminaryjnym „Archiwum Polskiej Nowoczesności”, jak również przy realizacji spektakli Pawła Wodzińskiego, np. Samuela Zborowskiego), a także z pozarządowymi organizacjami zajmującymi się edukacją. Kończy książkę: Polska. Przemierzanie fantazmatu. Prywatnie – uprawia wschodnie sztuki walki (kung fu), miłośnik dobrej kuchni i dobrej muzyki, najchętniej w dobrym towarzystwie oraz wędrówek po Bałkanach.

Fot. Jacek Łagowski