Projekt humanistyki emancypacyjnej: kolonizacje i dekolonizacje

Seminarium Michała Kuziaka

Język krytyki postkolonialnej wyraziście zaistniał w polskiej debacie publicystycznej (przeniknął przy tym do retoryki sporów politycznych), sztuce i nauce na początku lat dwutysięcznych. Wywołał wtedy silny opór, zwłaszcza w związku z próbami mówienia o Polsce postkolonialnej. Co oferuje nam  dzisiaj. W jaki sposób pozwala lepiej rozumieć własną lokalność przez usytuowanie jej w kontekście zjawisk globalnych, a także przez powrót do przeżytych w niej kolonizacji i dekolonizacji. To kilka wstępnych pytań, które zostaną postawione na seminarium.