Krystian Szadkowski

Adiunkt w Centrum Studiów nad Polityka Publiczną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio wydał „Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym”.