Krystian Szadkowski

Aassistant professor in the Centre of Studies on Public Policy, Adam Mickiewicz University in Poznań, recently published “Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym” [University as a common good. Foundations of critical studies on higher education].