Aliaksandr Serdziukou

Urodzony w Mińsku na Białorusi. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę gry na wiolonczeli w państwowej szkole muzycznej w Mińsku. W czasie nauki kilkakrotnie występował jako solista z Państwową Orkiestrą Symfoniczną i Kameralną Białorusi, uczestniczył także w kilku kursach mistrzowskich z wybitnymi wiolonczelistami z całego świata. Laureat konkursu im. Karła Dawydowa (Łotwa) oraz międzynarodowego konkursu „Muzyka Nadziei (Białoruś). W 2011 roku wziął udział w festiwalu „Musica Mundi” w Belgii oraz Akademii Orkiestrowej Krzysztofa Pendereckiego. Od 2013 roku kontynuował edukację w Moskiewskim Państwowym Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego. W tym czasie występował w najróżniejszych salach koncertowych Rosji jako solista oraz w składzie zespołów kameralnych. Po ukończeniu Konserwatorium pracował jako solista w Białoruskiej Państwowej Orkiestrze Kameralnej (2018-2021).