Cela Sobolewska

Aktorka Teatru 21. Uczyła się w dwóch klasach integracyjnych w szkołach podstawowych, a potem w gimnazjum specjalnym oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Obecnie uczęszcza na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Maluje i rysuje flamastrami pejzaże, portrety i komiksy. Chodzi na zajęcia plastyczne do Atelier, prowadzonego przez Teresę Starzec w kamienicy artystycznej na Foksal 11. Swoje prace wystawiała w ośrodkach kultury w Warszawie, Łodzi, Sandomierzu, Mikołowie i Wrocławiu. Otrzymała za nie dyplomy i nagrody. Kocha kino i ma bogatą filmotekę. Pisze na komputerze swój pamiętnik, wiersze i artykuły, publikowane regularnie w Magazynie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”. Od dziecka praktykuje medytację jogi, należy do warszawskiej grupy jogi, zwanej Siddha Jogą, w której regularnie występuje w roli mistrzyni ceremonii. Brała też udział w zagranicznych specjalnych programach jogi dla dzieci.