Usiądźmy!

Warsztaty Celi Sobolewskiej i Martyny Peszko

Siddha znaczy dosłownie „owocny”, „spełniony”, „mistrz”. W medytacji praktykujemy rodzaj mistrzowskiego skupienia, bycia „tu i teraz”, razem, uważnymi i czułymi wobec siebie, wszystkich osób i zjawisk wokół nas. Medytacja jest pracą z naszą świadomością i obecnością. Praktyka w grupie pozwala odczuć moc współistnienia, współtworzenia i wspiera współodczuwanie.

Poprzez proste ćwiczenia polegające na wspólnym oddychaniu, wspólnym wydawaniu dźwięków, czy wykonywaniu ruchów, możemy poczuć bliskość z innymi osobami i wynikającą z niej siłę. Wspólne medytowanie jest dla każdego.