Łukasz Surowiec

Artysta interdyscyplinarny, rzeźbiarz, performer, twórca filmów wideo, autor akcji społecznych. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Universität der Künste w Berlinie. Związany z Art Agendą Nova w Krakowie i CSW Kronika w Bytomiu. W swojej sztuce odkrywa i stawia w centrum peryferie rzeczywistości społecznej, pracując wśród ludzi zepchniętych na margines. Zajmuje pozycję zaangażowaną społecznie inicjując procesy, które zdolne są unaoczniać istniejące problemy.