terra0

terra0 to grupa artystyczna rozwijająca prototypy oparte na sieci Ethereum, których celem jest stworzenie warunków dla rezyliencji ekosystemów poddanych automatyzacji. Inicjując powiązaną z danym terytorium Zdecentralizowaną Autonomiczną Organizację (DAO), terra0 dąży do stworzenia rozszerzonych technologicznie ekosystemów, które są bardziej rezylientne i mogą działać jako agenci w swoim własnym imieniu w ramach uprzednio ustalonego zestawu reguł ekonomicznych.

terra0 to praca, która została pokazana m.in. na 17. Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia, podczas Ars Electronica, Biennale de Lyon, w Drugo More, Furtherfield Gallery, Schinkel Pavillon, na transmediale oraz Vienna Biennale.