Wprowadzenie do autonomicznych agentów ekologicznych

Wystąpienie: terra0 (Paul Kolling i Paul Seidler)

terra0 to grupa artystyczna rozwijająca prototypy oparte na sieci Ethereum, których celem jest stworzenie warunków dla rezyliencji ekosystemów poddanych automatyzacji. Inicjując powiązaną z danym terytorium Zdecentralizowaną Autonomiczną Organizację (DAO), terra0 dąży do stworzenia rozszerzonych technologicznie ekosystemów, które są bardziej rezylientne i mogą działać jako agenci w swoim własnym imieniu w ramach uprzednio ustalonego zestawu reguł ekonomicznych. Członkowie-założyciele grupy – Paul Seidler i Paul Kolling – zaprezentują historię rozwoju projektu i zaproszą do dyskusji o Autonomicznych Agentach Ekologicznych jako nowej formie zaangażowania w ekologię.

Wstęp wolny, wystąpienie w języku angielskim