Iwona Wagner

Dr hab., pracownik naukowy Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Brała udział w wielu projektach dotyczących tych zagadnień, miedzy innymi: SWITCH – pierwszego projektu europejskiego zajmującego się zrównoważonym zagospodarowaniem wód opadowych w mieście, LIFE EH-REK – zajmującego się opracowaniem i wdrożeniem metod rekultywacji małych zbiorników rekreacyjnych w Łodzi, LIFE-RADOMKLIMA – przystosowującego przestrzeń Radomia do zmian klimatu poprzez zastosowanie elementów otwartej wody i zieleni, oraz w projektach opracowujących plany adaptacji miast do zmian klimatu – 44MPA i CLIMCITIES. Od tego roku jest Sekretarzem interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk.