Justyna Wielgus

Performerka, autorka ruchu scenicznego, instruktorka ruchu, współtwórczyni konceptów spektakli i akcji performatywnych, pedagożka teatru. Pracuje w Teatrze 21. Prowadzi warsztaty z zakresu improwizacji kontaktowej, świadomości ciała, alternatywnej motoryki oraz danceability. Współpracuje z wieloma instytucjami (m.in. WCIES, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) podczas projektów, szkoleń dotyczących zagadnień pedagogiki teatru, sztuki czy teatru inkluzywnego i społecznego. Współprowadzi zajęcia z teatru stosowanego w ramach podyplomowych studiów Pedagogika teatru (UW). Współpracuje z Lotte van den Berg w ramach „Building conversation” (prowadzenie Rozmowy bez słów) oraz w ramach Third Space i i najnowszego projektu „Dying Together”.