Architektura relacji

Warsztaty Barbary Lityńskiej, Mai Kowalczyk, Justyny Sobczyk, Marty Stańczyk, Piotra Szwenda i Justyny Wielgus

Inspiracją dla warsztatów jest praktyka choreografa i pedagoga Alito Allesiego, której główną ideą jest łączenie w pracy osób w pełni sprawnych z osobami z niepełnosprawnościami. Celem zajęć jest odkrywanie swoich ograniczeń i badanie własnych możliwości oraz potencjału w spotkaniu z Innym. Wierzymy, że praktykowanie wspólnej obecności daje szansę na świadome projektowanie twórczych, otwartych na różnorodność sytuacji społecznych, które nie będą bazować na wykluczeniu. Warsztaty powstały w ramach projektu Centrum Sztuki Włączającej: Downtown, które, pozbawione stałej dla siebie przestrzeni, zaczęło wytwarzać indywidualne formy w obszarze „delikatnej architektury”,   jaką są relacje międzyludzkie, jako alternatywnej formy dla komunikacji i kooperacji. Czy relacjom, strategiom komunikacyjnym można nadać kształt? Co ta, stworzona w dynamicznym działaniu, abstrakcyjna forma mówi o nas indywidualnie oraz o nas jako społeczeństwie?