Kasia Wojcik

Kasia Wojcik koordynuje projekty dla Academy of Migrant Organizing oraz Trust Without Borders w berlińskim oddziale European Alternatives. Zajmuje się przede wszystkim organizacją migrantów, pracowników i ich społeczności, a także sieciowaniem artystów na poziomie lokalnym i transnarodowym. Jest dramaturżką, kuratorką i poetką, jej prace sytuują się na przecięciu sztuki i aktywizmu. Studiowała medycynę i nauki humanistyczne w Berlinie oraz brała udział w rezydencji badawczej w Santiago de Chile. Współpracuje z kolektywem artystycznym Staub zu Glitzer, a także IIPM / Milo Rau. Brała udział w projektach artystycznych B6112 (2017), General Assembly (2017), The New Gospel (2019) oraz School of Resistance (od 2020).