Room to Bloom: Zaufanie bez granic: zaufanie oraz prawa kobiet i osób LGBTQI w przestrzeni cyfrowej

Warsztaty dla grup fokusowych prowadzone przez Georga Blokusa i Kasię Wójcik

Warsztaty według dramaturgii Georga Blokusa przy wsparciu Kasi Wójcik dotyczyć będą zagadnienia zaufania w internecie, w szczególności w odniesieniu do praw kobiet i osób LGBTQI oraz tego, jak są one podważane, konsolidowane i przekształcane w przestrzeni wirtualnej.

Przestawimy sobie opowieści o politycznym zaufaniu i braku zaufania, przeanalizujemy przyczynowe struktury wszechobecnego klimatu politycznej nieufności i wymienimy się aktywistycznymi strategiami budowania transnarodowego zaufania w przestrzeni cyfrowej. Dyskusja podsumowująca forum skoncentruje się na pytaniu o to, jak możemy wspólnie budować solidarność ponad granicami w przestrzeni cyfrowej i jaką rolę odgrywają w tym kontekście bezpieczeństwo i odwaga.

Warsztaty są częścią badań nad zaufaniem bez granic prowadzonych przez European Alternatives.
Grupa fokusowa powstała w ramach projektu partycypacyjnego „Trust Without Borders”.

Wstęp wolny, w języku angielskm