Room to Bloom

Feministyczna platforma ekologicznych i postkolonialnych narracji w Europie

Room to Bloom łączy feministyczne artystki z doświadczeniem migracji, które tworzą ekologiczne i postkolonialne narracje w Europie. Skupiając twórczynie, które aż nazbyt często zajmują peryferyjne miejsce w świecie sztuki i żyją w miejscach uznawanych za peryferie geograficzne (Sycylia, Ukraina, Polska, Grecja), dąży do tworzenia dyskursu dotyczącego kultury europejskiej, który będzie oparty na doświadczeniach i wiedzy peryferii, oraz do przywrócenia ich do centrum. Room to Bloom szkoli i wspiera młode artystki, formułuje propozycje bieżących dekolonialnych i ekofeministycznych praktyk artystycznych oraz tworzy nowe, ekologiczne i postkolonialne narracje feministyczne dla transnarodowej Europy.

Partnerem projektu, współfinansowanego w ramach programu Kreatywna Europa Komisji Europejskiej, jest Biennale Warszawa.

https://www.roomtobloom.eu