Room to Bloom

Room to Bloom to program peer-to-peer, który ma wesprzeć 100 młodych feministycznych artystek. W jego ramach powstanie 15 prac, które zostaną wystawione na międzynarodowych biennale (w Palermo, Kijowie i Warszawie). Naszym celem jest zawiązanie sieci autorek tworzących feministyczne, postkolonialne i transnarodowe narracje artystyczne dotyczące Europy. Projekt proponuje przywrócenie peryferii do centrum europejskiej kultury.

Łącząc osoby, które często zajmują marginalne miejsce w świecie sztuki i żyją w miejscach uznawanych za geograficzne peryferie (Sycylia, Ukraina, Polska, Grecja), projekt dąży do tworzenia dyskursu dotyczącego kultury europejskiej, który będzie oparty na doświadczeniach i wiedzy peryferii, oraz do przywrócenia ich do centrum debaty. W program zaangażowały się organizacje i instytucje z Francji (Alternatives Européennes), Szwecji (Muzeum Kultur Świata, Göteborg), Włoch (Studio Rizoma) oraz Niemiec i Grecji (AthenSyn). Uczestniczyć w nim będą również partnerzy z Ukrainy, Polski i innych krajów.

Nabór

Room to Bloom zaprasza do zgłoszeń artystki zajmujące się postkolonialnym feminizmem.

Wiosną 2021 roku Room to Bloom rozpoczyna swoją przygodę od otwartego zaproszenia skierowanego do młodych artystek feministycznych. Ze zgłoszeń wspólnie wybierzemy grupę młodych twórczyń, które wezmą udział w serii zaplanowanych do końca roku szkoleń, warsztatów i wykładów. Uczestniczki zostaną następnie umieszczone w naszym ogólnodostępnym internetowym indeksie, który będzie rozpowszechniany wśród międzynarodowych instytucji artystycznych.

Room to Bloom uruchamia swój program online i zwraca się do artystek z całego świata, by opracować nowe metodologie umożliwiające zmianę perspektuwy i podjęcie refleksji nad statusem światowych peryferii. Pozwoli to nawiązać na innych nowych zasadach relacje Europy z Afryką Północną i obiema Amerykami.

Podróż Room to Bloom rozpoczyna się od otwartego zaproszenia skierowanego do młodych artystek zajmujących się obszarem ekofeminizmu i praktyk postkolonialnych, gotowych zaangażować się w transnarodową sieć kształtującą nowe narracje dla Europy. Wraz z Radą Konsultacyjną powołaną specjalnie na potrzeby platformy Room to Bloom wybierze 100 artystek podejmujących tematy feministyczne. 15 spośród nich weźmie udział w letnim traningu, którego efektem mają być realizacje nawiązujące do głównego tematu. Zostanie wybrane (w kolektywnym procesie kuratorskim) 15 prac, które z założenia mają pokazywać, jak transnarodowe, postkolonialne i ekologicznie odpowiedzialne praktyki artystyczne mogą kształtować na nowo wyobrażenie o możliwej przyszłości dla kobiet i przedstawicieli mniejszości w świecie sztuki. Prace powstałe w ramach Room to Bloom będą prezentowane na biennale sztuki, którego kuratorem jest Studio Rizoma, na Biennale w Kijowie oraz w Biennale Warszawa.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 kwietnia 2021
Więcej informacji na stronie: www.roomtobloom.eu